ENTERPRISE KLUB
2023. december 9.,  14-19 óráig
1074 Budapest, Károly krt. 3/A.
Részletek
Welcome, Guest. Please login or register.


Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
81
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by SlashNet on 2023.December.02. 15:44:20 »
Tuby128, thanks a lot!
Didn't mean to bother you so much :oops:

I got a good picture using the TV tuner card. But it seems that my modern composite-HDMI converter didn't like the color EP signal (it converts BW composite quite well).

[ Guests cannot view attachments ]
82
Hardver / Re:Rozsdás alaplap
« Last post by Koolvin on 2023.December.02. 14:45:02 »
Hi All,

Thank you @glorez for signposting me this thread. 8 am the winning bidder of this auction and I have this board in my hands.

83
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by Tuby128 on 2023.December.02. 12:14:05 »
Chuckiegg
84
Display / Re: Adding Colour Composite Video Out
« Last post by Tuby128 on 2023.December.02. 11:18:07 »
I removed the R101 resistor and changed to a 75ohm (in my case it was easier to find an SMD resistor in my drawer) and then i connected to the RF output (see picture).
 I do not need the capacitor, because yesterday I placed a capacitor in the old CRT TV, and I am going to use the enterprise only  with that TV.
 Of course the external connection of the RF modulator has to revoved. To avoid interference.
 Result beautiful color picture.
 
85
Solo para poner en contexto la pregunta, he de decir que desUBIKado es un nuevo usuario de Enterprise pero no tiene la máquina real, él esta experimentando desde una FPGA con el core de Kyp.

--

Just to put the question in context, I have to say that desUBIKado is a new Enterprise user but he doesn't have the real machine, he is experimenting from an FPGA with the Kyp core.

---

Csak hogy kontextusba helyezzem a kérdést, azt kell mondanom, hogy a desUBIKado új Enterprise felhasználó, de neki nincs igazi gépe, hanem egy FPGA-ról kísérletezik a Kyp maggal.
86
Assembly / Re: Assembly programozás
« Last post by pear on 2023.December.01. 08:20:10 »
In my opinion, it's not about madness, but about making mistakes.
It is mistakes that lead to new solutions.
This won't happen in AIs (unless in quantum computers).
----------
Véleményem szerint nem az őrületről van szó, hanem a hibákról.
A hibák vezetnek új megoldásokhoz.
Ez nem fog megtörténni MI-kben (kivéve, ha kvantumszámítógépekben).
87
Hardver / Re:Rozsdás alaplap
« Last post by Allf on 2023.December.01. 05:35:00 »
Quote
Innen nyerte valaki a rozsdásat?
Majdnem tettem ajánlatot mikor láttam a szállítás 11eFt, +áfa 27% meggondoltam magam. Az ár szállítással, vámmal már igen húzós lett volna (kb. 45eFt, ha az enyém a nyertes licit-de nem. Szerintem több lenne) csak egy alaplapért... 
88
Hardver / Re:Rozsdás alaplap
« Last post by Zozosoft on 2023.November.30. 22:17:19 »
Innen nyerte valaki a rozsdásat?
89
Gracias Zozo por tu rápida respuesta. He pasado varios días navegando por el foro, y gracias a un complemento de firefox que traduce del húngaro al español sin dejar de estar logeado, he podido ver esa información que me comentas.

Mi pregunta iba más dirigida a la situación actual a 2023, no a cómo fue en el pasado.

-----

Köszönöm Zozo a gyors választ. Több napot töltöttem a fórum böngészésével, és egy firefox kiegészítőnek köszönhetően, amely bejelentkezés nélkül fordít magyarról angolra, sikerült megnéznem az általad említett információkat.


A kérdésem inkább a 2023-as jelenlegi helyzetre irányult, nem arra, hogy milyen volt a múltban.

----

Thank you Zozo for the quick reply. I have spent several days browsing the forum and, thanks to a Firefox add-on that translates from Hungarian to English without the need to log in, I was able to look up the information you mention.


My question was more about the current situation in 2023, not what it was like in the past.
90
Dudo mucho que se fabricasen 80.000 unidades, porque entonces habrían muchos más usuarios de fuera de Hungría que de dentro, y al menos en esta página web los usuarios húngaros son multitud y los Enterprise aun están disponibles si sabes mirar donde.

No hay cifras de otros países, pero calculo que igual se repartieron otros 20.000 entre Europa, la entonces URRS y los "terminales" de Egipto. Es razonable, porque en los países occidentales se pasó rápido el interés por la máquina, en favor de Amiga, Atari ST o PC. Pero tras el telón de acero ellos no tenían "nada mejor"...

Puedes consultar el inventario de números de serie de Zozo y te podrás hacer una idea por la numeración.

Pero bueno, puedo estar equivocado.

Además de Hungría hubo escena de Enterprise en Reino Unido, Alemania o Suecia, aunque lo hemos sabido ahora, cuando llevan desaparecidas décadas.

-----

I doubt very much that 80.000 units were made, because then there would be many more users from outside Hungary than from inside, and at least on this website the Hungarian users are many and the Enterprise are still available if you know where to look.


There are no figures for other countries, but I estimate that maybe another 20,000 were split between Europe, the then USSR and the "terminals" in Egypt. It's reasonable, because in the western countries the interest in the machine passed quickly, in favour of Amiga, Atari ST or PC. But after the iron curtain, they had "nothing better"...


You can check Zozo's serial number inventory and you can get an idea from the numbering.


But then again, I could be wrong.


In addition to Hungary there was an Enterprise scene in the UK, Germany or Sweden, although we only found out about it now, when they have been missing for decades.

----

Nagyon kétlem, hogy 80.000 darab készült volna, mert akkor sokkal több lenne a külhoni felhasználó, mint a belhoni, és legalább ezen a honlapon sok a magyar felhasználó, és az Enterprise még mindig elérhető, ha az ember tudja, hol keresse.


Más országokra nincsenek adatok, de becslésem szerint talán még 20.000 darab oszlott meg Európa, az akkori Szovjetunió és az egyiptomi "terminálok" között. Ez ésszerű, mert a nyugati országokban hamar elmúlt az érdeklődés a gép iránt, az Amiga, Atari ST vagy PC javára. De a vasfüggöny után már "nem volt jobb"...


Megnézheted a Zozo sorozatszám-leltárát, és a számozásból képet kaphatsz.


De aztán megint lehet, hogy tévedek.


Magyarországon kívül volt Enterprise szcéna Angliában, Németországban vagy Svédországban, bár erről csak most tudtunk meg, amikor már évtizedek óta eltűntek.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10