Welcome, Guest. Please login or register.


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - geco

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7
31
Programming / Converting Speccy programs to Enterprise
« on: 2018.January.01. 19:07:56 »
Here is a conversion example of Armageddon:
START.SRC is the SJASM source which contains the loader and conversion routine
STARTPAS.SRC is the PASMO source which contains the loader and conversion routine
START is the binary created from SJASM source, STARTPAS is the binary created from PASMO source, the 2 binaries are the same, and can be loaded to Enterprise
ARMAGEDD.ONS is the original Speccy screen file
ARMAGEDD.ONP is the original Speccy code file, both 2 files got from Speccy TAP file, and they are not modified, the loader converts them on the fly.
STARTPAS.BAT is the command batch file what I used to assemble the PASMO source.
ARMAGG.ASM is the disassembly list of Armageddon.

32
Commodore-ról / Exorcist
« on: 2017.October.10. 21:39:44 »
Elkészült a C+4-es Exorcist EP verziója, 1-2 extra került az EP verzióba, és sajnos van egy hátránya is, EP64-en már 3 ellenfél esetén is belassul, 4 esetén a felső sorban 1 sprite villog is.
irányítás:
ext joy 1/2
int joy + space/enter
qaop + space/enter
Stop: kilépés
Hold: szünet (szünet módból Stop billentyűvel lehet visszalépni a játékba)
F1: új sprite kirakási mód
F2: eredeti sprite kirakási mód
F5: örök élet be
F6: örök élet ki.
+
EXO gombok egyszeri lenyomása esetén a végjáték következik.

Ha nem találtok benne hibát, akkor csomagolom, és az lesz a végleges változat.

33
Here you can enter your votes for Enterprise Devcompo#2 titles, please rate all entries from 0-10 by posting a reply, I will add the values then calculate an average after voting has finished. The entry which has the highest value will be the winner in each category. If you are not a member of the Enterprise Forever community, you can vote also by sending a mail to persa75 AT freemail.hu
If you have any question about voting, do not hesitate, you can ask in Q & A topic of Enterprise DevCompo#1

Itt szavazhatsz az Enterprise DevCompo#2 indulóira, minden tétel 0-10-ig való értékelésével, a szavazás végén a pontokat összeadom, majd átlagolom, minden kategóriában a legmagasabb ponttal rendelkező lesz a nyertes. Ha nem vagy Enterprise Forever tag, de szavazni szeretnél, megteheted, küdj egy levelet a persa75 AT freemail.hu-re
Ha bármilyen kérdésed merül fel a szavazással kapcsolatban a Kérdések és válaszok topicban felteheted.

Bars1kb/Genesis Project (1kb intro)          youtube
Dither256byte                                              youtube
Core (demo)                                                 youtube
Kscope (demo)                                            youtube
SlantRasters(128byte)                                youtube
SIDBasic                                                        youtube
Squares 256byte                                         youtube
Tube 256byte                                               youtube
Snake 256byte                                            youtube
Alien 8 (conversion)                                  youtube
Hobbit (conversion)                                   youtube
Wolf 2004 (conversion)                            youtube

34
Enterprise DevCompo #2 / SIDBasic
« on: 2017.May.09. 16:27:10 »
SIDBasic  szoftveres SID lejátszó, ami konvertált SID fájlok lejátszására alkalmas Enterprise 128 gépen, hardveres bõvítés nem szükséges.
Készítette: IstvanV, és én ( a munka, és az ötletek nagy része Istváné)
A szoftver EXOS kompatibilis, ha a gép rendelkezik fájlkezelõ eszközzel ( lemezvezérlõ, SD kártya), akkor az M64 fájlok egy fájlkezelõbõl választhatók ki, a magnós konfiggal rendelkezõk tölthetik a magnóról a kiválasztott M64 fájlt.
A lejátszást 128KB-os gépen a lejátszás közbeni 8Kb-os blokkonként kicsomagolás teszi lehetõvé.
Megkötések: max betölthetõ M64 fájlméret 24320 bájt (5f00h), nincs SYNC, felül- , és aluláteresztõ szûrõ emuláció, SID digi effektek nem játszhatók le
Kombinált hullámformák nem muködnek megfeleloen, ilyenkor egyszeruen zaj > furész > háromszög > négyszög prioritással történik a konverzió, a valódi hardver ettol eltér.

Vezérlés:
1 - zene lejátszás Dave chipen
2 - zene lejátszás külsõ 8bites DAC kártyán ha van a géphez csatlakoztatva
3 - raster bar be (csak 50Hz-es sebességû zenéknél mûködik)
4 - raster bar ki
Esc - fájl választás

A zenék vezérlési sebességét NICK megszakítások helyett gépi kódú ciklusok végzik, így sokkal rugalmasabban állítható.
Digi lejátszási sebesség 4MHz-es gépen:
12500 Hz lejátszási sebesség 50 Hz -es zene vezérlési sebességig
11905 Hz lejátszási sebesség 50 - 120 Hz zene vezérlési sebesség között
11364 Hz lejátszási sebesség 120 Hz zene vezérlési sebesség fölött

Youtube

17879-0

35
Enterprise DevCompo #2 / SIDBasic
« on: 2017.May.09. 16:17:53 »
SIDBasic by IstvanV, and me ( rest of work and ideas by Istvanv), software SID music player, it plays converted SID music on a pure Enterprise 128KB machine without any hardware addon.
The software is EXOS compatible. If your config has any file handling device ( floppy disk controller, SD Card ) then after pressing ESC file selection menu appears, if you have tape config just load the chosen M64 file.
It decompress 8KB data blocks during playing music, this was the key to be able playing full musics on a 128 KB machine.
Limitations: maximum M64 file length is 24320 bytes which can be loaded (5f00h), SYNC, High Pass, Low Pass filters are not implemented, digi effects can not be played back.
Combined waveforms are not working correctly: in this case the conversion is done with priority noise > sawtooth > triangle > square wave.

Controls:
1 - play music with internal Dave chip
2 - play music with external 8bit DAC card if exist
3 - raster bar on (it works only 50Hz playback speed musics)
4 - raster bar off
Esc - file selection

Music control speed is done by machine code cycles in this way control frequency is much more flexible than using Nick interrupts for this purpose.
Playback speed on 4MHz machine:
12500 Hz playback speed up to 50 Hz music control speed
11905 Hz playback speed 50 - 120 Hz music control speed
11364 Hz playback speed above 120 Hz music control speed

Youtube

17877-0

36
Enterprise DevCompo #2 / [Conversion] Alien 8
« on: 2017.May.01. 16:25:13 »
Conversion of CPC version of Alien 8. The program is EXOS compatible, it runs on EP64 also, but very slow and soft reset does not work. It recognize Turbo machine, and set sound playback based on CPU frequency (sound is accurate at every 2MHz).
The program is about 1,5x-1,7x faster than on CPC, and uses 4 colours on game field instead of 3. 3 game palette can be chosen: B/W, Lacika's palette, and minde :) Game speed can be adjusted (however there are some speed slow down in the game) to avoid extremely fast movement if drawing finished within 1 frame, the default is waiting 3 frames if drawing finished earlier.
Game controls:
Int/Ext joystick/ q a o p space (down is pick up if no directional control selected, enter if directional control selected.
F1: B/W palette
F2: mine palette
F3: Lacika's palette
F4: set delay to 1 video frame
F5: set delay to 2 video frame
F6: set delay to 3 video frame (default)
F7: set delay to 4 video frame
F8: set delay to 5 video frame

Cheat: press any function key during loading (it checks before loading screen)

Loading:
17837-0
Ingame:
17839-1

37
Enterprise DevCompo #2 / [Konverzió] Alien 8
« on: 2017.May.01. 16:21:46 »
A CPC-s Alien 8 konverziója, EXOS kompatibilis, fut EP64-en is, de lassabban, mint CPC-n, és a soft reset nem működik. Felismeri a turbós gépeket, a zene időzítése, és a hangmagasság ennek megfelelően történik, igaz ez utóbbi pontossága 2 MHz, tehát 6MHz, 8MHz, és 10MHz-n pontos, 7,12MHz-en a 6 MHz-es gépnek megfelelően állítja be a hangmagasságot.
A program kb 1,5-1,7x gyorsabb, mint az eredeti CPC verzió, és 4 színt használ a játéktéren a 3 helyett. 3 paletta választható játék közben: Fekete/fehér, Lacika palettája, és az amit én kreáltam. :)
A játék sebessége állítható (igaz bizonyos esetekben lassulás tapasztalható) az extrém sebesség elkerülésének érdekében, ha 1 frame-en belül rajzolná ki a pályát a játék, alap beállítás a 3 frame-es várakozás, ha hamarabb fejeződne be a rajzolás.

Vezérlés:
Int/Ext joystick/ q a o p space (enter a tárgy felvétele directional control esetén, egyéb esetben a le irány
F1: B/W paletta
F2: én kreálmányom
F3: Lacika palettája
F4: 1 frame-re várakozás
F5: 2 frame-re várakozás
F6: 3 frame-re várakozás (default)
F7: 4 frame-re várakozás
F8: 5 frame-re várakozás

Cheat: bármely funkció billentyű lenyomva töltés közben ( ennek ellenőrzése a kép töltése előtt történik )

Töltés:
17831-0

Játék:
17835-1

38
Enterprise DevCompo #2 / SlantRasters (128bytes)
« on: 2017.May.01. 15:57:18 »
SDW 128 bájtos demója SlantRasters, igen, jól látjátok 128 bájt, és igen látványos :)

17828-0


39
Enterprise DevCompo #2 / Dither256b
« on: 2017.April.26. 13:16:58 »
g0blinish 256byte-os ( jóval kevesebb, 230 bájt körüli a kód) látványos demója

Dither256b

40
Enterprise DevCompo #2 / Tube 256byte
« on: 2017.April.08. 21:33:34 »
Egy újabb apró szösszenet, Tube256byte, vertikális mozgást is be szerettem volna tenni, de csak 9 byte maradt szabadon, legalább huszonegynehány bájt kellett volna még hozzá, szerintem egy jobb programozó be tudta volna még zsúfolni azt is.
17727-0

41
Enterprise DevCompo #2 / Tube 256byte
« on: 2017.April.08. 21:28:22 »
A small 256 byte Tube demo, I wanted to add vertical movement also for the tube, but i did not have enough space, better programmers I am sure could add it also. It does not run on EP64.
17725-0

42
Enterprise DevCompo #2 / Squares 256byte
« on: 2017.April.08. 15:12:24 »
Squares256, egy négyzetekkel szórakozó 256 byte-os demócska. EP64-en nem fut.

43
Enterprise DevCompo #2 / Squares 256byte
« on: 2017.April.08. 15:09:16 »
Squares256 is small 256 byte demo (244 bytes used), plays with squares. It does not run on EP64.

17706-0

44
Enterprise DevCompo #2 / Snake 256byte
« on: 2017.April.02. 17:39:58 »
A jól ismert Snake játék 256byte-os verziója, fut minden EXOS verzión, de soft reset nincs, a 99. szint után keretcsíkozás jelzi a játék végét.

Irányítás:
Belső joy: kígyó irányítása
Stop: játék újraindítása
Hold: kígyó sebessége

17674-0

45
Enterprise DevCompo #2 / Snake 256byte
« on: 2017.April.02. 17:33:56 »
256 byte version of well known Snake game. It runs on all EXOS versions, but there is no soft reset. There are 99 levels, when it is completed the border changes it's color.
Controls:
Internal joystick: move snake
Stop: restart game
Hold: set speed (default is 4)
17672-0

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7