ENTERPRISE KLUB
2021. október 2., 1055 Budapest, Nyugati tér 9. 14-19 óráig
Belépés kizárólag klubtagok részére! (Klubkártyával vagy előfizetéssel!)
Welcome, Guest. Please login or register.


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - gflorez

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 209
1
Input devices / Re: Can I use NEOS mouse with EnterMice?
« on: 2021.September.20. 20:43:31 »
Maybe you still want to reproduce the original Boxsoft interface for your Neos mouse.....

Read here.

2
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.September.19. 13:41:56 »
Kíváncsian várom, hogy működik-e a játék az Ön gyönyörű felületével.

I am eager to know if the game works with your gorgeous interface.

3
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.18. 23:33:47 »
Egy kérdésem még lenne: szerintetek megoldható, hogy az áramkör beleférjen a joystick házába?

----

One more question: do you think it is possible to fit the circuit into the housing of the joystick?

A videón úgy tűnik, hogy van benne némi hely. Az áramkör 2 chip és 6 vagy 7 dióda, kis helyen elfér, de jobb, ha várunk, hogy megnézzük.

Továbbá, ha minden belefér, akkor is le kell vágni a kábelt és rá kell illeszteni az EDGE csatlakozót.

On the video it seems to have some space inside. The circuit is 2 chips and 6 or 7 diodes, it could fit on a small place, but better let's wait to see it.

Also, if you fit all inside you will need to cut the cable and fit on it the EDGE connector.

4
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.18. 23:14:52 »
Sok hasznos információ. Végül Pear lesz a nyerő?

----------------------------------------------------

Lots of useful information. In the end, Pear will be the winner?

Nekem igen. Az EnteMice néhány hónapig tartott a Pear -nél, hogy elérje tökéletes tervezését és programozását (2 programozható chipet tartalmaz), és nagyon büszke vagyok rá, hogy részt vehettem rajta.

Ugyanazokon az adatokon alapul, amelyeket itt közöltem. De meg tudod csinálni a magad módján, biztos vagyok benne, hogy ez is nagyszerű lesz.


For me yes. EnteMice took some months  to Pear to achieve its perfect design and programming(it contains 2 programmable chips), and I am very proud to have been involved on it.

It is based on the same information I have given here. But you can do it your own way, I am sure it also will be great.

5
Egyéb témák / Re: Meghalt Sir Clive Sinclair
« on: 2021.September.17. 13:07:03 »
Az EP tervezése nagyrészt az akkoriban hatalmas Spectrum játék- és programkönyvtárból származó előnyök kihasználásán alapult. Még az Enterprise cég alapítása is a mikroszámítógép-üzletágba való befektetésen alapult. Minden cég a Sinclairre nézett ezekben az években.

Oké, ha nem Sir Clive, akkor mások is vezethették volna a versenyt, de az EP biztosan nagyon más lett volna.

-----

The EP has a lot of its design based on taking profit of the then huge library of Spectrum games and programs. Even the foundation of the Enterprise company was based on investing on the micro-computer business. All companies were looking themselves on Sinclair on these years.

Ok, if not Sir Clive, others could have been the leaders on the race, but surely the EP would have been very different.

6
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.17. 11:20:20 »
Az angol Wiki a Neos egérről.    The English Wiki about the Neos mouse.


Néhány mai Ebay linkek:   Some Ebay links of today:

https://www.ebay.es/itm/274945218625?hash=item4004031841:g:w5AAAOSwlLBhP388
https://www.ebay.es/itm/164134988696?hash=item2637352b98:g:VhgAAOSw6qxed2h0

Ez valószínűleg egy Neos belülről, mivel nekem is ilyenem van:
This one is probably a Neos inside, as I own the very same:
https://www.ebay.es/itm/164760275574?hash=item265c7a4a76:g:SEQAAOSw9qBgT3Fi

Az MSX pinout könnyen átalakítható Atari szabványos pinoutra:
MSX pinout easily convertible to Atari standard pinout:
https://www.ebay.es/itm/284376781074?hash=item42362d5112:g:SdcAAOSwdLlg9TZt
https://www.ebay.es/itm/284313391613?hash=item42326611fd:g:aawAAOSw69dfWPP5
https://www.ebay.es/itm/124896346519?hash=item1d14670197:g:MYoAAOSwvaJgstA8

Mint látható, az első link a legolcsóbb, még akkor is, ha az Egyesült Királyságból érkezik (hozzáadva a vámot a szállításhoz).
As you can see, the first link is the cheapest, even coming from UK(added customs on the shipping).

De van megoldás egy Arduino+PS/2 egér használatával. Egy csodálatos projekt. A pin-out-ot könnyen meg kell változtatni az Atari pin-out-ra, és a kódot kissé módosítani kell a Select jel invertálásához.
But there is a solution using an Arduino+PS/2 mouse. A wonderful project. The pin-out needs to be easily changed to Atari pin-out, and the code a slight modification to invert the Select signal.

És persze ott van a csodálatos EnterMice, megkérdezted Pear-t, hogy van-e még raktáron?
And of course there is the marvellous EnterMice, have you asked Pear if he still has stock?

7
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.16. 23:13:14 »
Az Atari ST és az Amiga lényegében ugyanazt az egeret használja, de az 1. és a 4. tűt felcserélték a DB9-en. Ezek sem fognak működni, sajnálom, nyers analóg adatokat adnak vissza.

Csak néhány eredeti C64 korai egér (Commodore 1350) működik, ha módosítják, és a harmadik féltől származó Neos. Mindkettő az MSX egerekből származik, de Atari pin-outtal és invertált select jellel.

Ahogy angolul is olvashatod, ajánlom figyelmedbe ezt a nagyon hosszú topicot, ahol megtudhatod, hogyan ismerkedtem meg a Boxsoft+Neos interfésszel.

-----

Atari ST and Amiga essentially use the same mouse, but with pins 1 and 4 swapped on the DB9. They also will not work, sorry, they return raw analogic data.

Only some original C64 early mice(Commodore 1350) will work if modified, and the third party Neos. Both derive from the MSX mice, but with Atari pin-out and inverted select signal.

As you can read English I recommend you this very looong thread, where you will discover how I learned about the Boxsoft+Neos interface.

8
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.16. 17:37:55 »
Bocsánat, megint elfelejtettem lefordítani az üzeneteimet...

A szükséges egér az MSX protokollt használja, így a szokásos soros PC-s egerek nem fognak itt működni.....

--------

Sorry, I again forgot to translate my messages...

The mouse required uses the MSX protocol, so the common serial PC mice will not work here....

9
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.16. 12:41:25 »
I think that this original system can be removed, if the K common is used only for mouse and J common only for Joystick with an additional switch for modes.

----

The original C64 Neos mouse uses the main Fire lead(internally connected) to also transmit the reading pulses, so, pressing Fire(left button on the Neos) while using the mouse produces a loss of communication that stops the  pointer on the screen.... This is why, on the Boxsoft approach, the Right button is the main one, contrary to the usual mice.

This can be avoided with a new cable for the mouse, with all the pins populated, and using pin5(not connected) to send the select signal, isolated from Fire.

10
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.16. 12:12:24 »
A little explanation is needed about the Jack-base stereo used on the BoxSoft Mouse interface:

One of the switches on the Jack-base, SW2, is modified to be normally open, this way the connector is transformed on a commutator. Only the GND ring is used, to transmit the RTS pulses to the Neos mouse, and the Jack, plugged or unplugged interacts with the two switches.
11
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.14. 22:48:36 »
Ne feledje, hogy a Boxsoft egéradaptert kivonták a forgalomból az EnterMice javára. A K common a J common helyett használatos, és a főbb klasszikus programok, amelyek valamilyen egeret használtak, átkerültek az EnterMice-ra.

Természetesen a Neos+Boxsoft továbbra is használható(az egér meghajtóval), de a joystic portok szabványán végrehajtott változtatások azért történtek, hogy elkerüljék a problémákat egyes játékokban, amelyek normális mozdulatnyomásokat várnak el, és furcsa kombinációkat kapnak, mint például több nem átlós nyomást(Fel+Lábról, Bal+Jobbra, és három vagy négy irányba egyszerre).

A Neos egér még mindig nagyon könnyen megtalálható az Ebay-en. Másik szempont az az ár, amit kérnek... Az alacsony felbontása az aktuális egerekhez képest szintén nagy hátrány, de használható.

Tehát azt javaslom, hogy ha érdekel egy frissített és olcsó csak-egér adapter, amely egy Neos egeret használ, és még mindig kompatibilis az EnterMice-zal, akkor át kell mozgatni a kapcsolási rajzot a J közösről a K közösre, mint itt:

-----

Remember, the Boxsoft mouse adapter was deprecated in favour of the EnterMice. The K common is now used instead of  the J common, and the main classic programs that used some type of mouse have been migrated to EnterMice.

Of course, the Neos+Boxsoft can still be used(with the mouse driver), but the changes made on the joystic ports standard where done to avoid problems on some games that expect normal movement presses and receive strange combinations, like several not diagonal presses(Up+Down, Left+Right, and three or four directions at the same time).

The Neos mouse is still very easy to find on Ebay. Other aspect is the price they want... Its low resolution compared to actual mice is also a big drawback, but it is usable.

So, I propose, if you are interested on an updated and cheap only-mouse adapter using a Neos mouse and still be compatible with EnterMice, you must  move on the schematic from J common to K common, like here:

27743-0

12
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.14. 16:37:04 »
Ne feledje, hogy az egér opciónak szüksége van egy vezetékre a soros porthoz, egy másik EDGE csatlakozóval + Jack. És a Jack alapot módosítani kell. Továbbá, szükség van egy C64 Neos egérre.

-----

Remember, the mouse option needs a lead to the Serial port, with another EDGE connector + jack. And the Jack base needs to be modified. Also, it needs a C64 Neos mouse.

13
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.September.14. 09:29:28 »
Ezen a szálon Allf kedvesen felrakta egy tiszta vázlatrajzra a Boxsoft interfész rajzát, amit Zozo régen kézzel készített. Lehet, hogy segítség lenne a 4 lejátszós adapter elkészítésében.

------

On this thread, Allf has kindly put to a clean schematic the Boxsoft interface drawing, hand made long ago by Zozo. May be it would be of aid on making the 4 player adapter.

14
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.14. 09:21:34 »
Igen.

Egyéb ötletek:

-Ez a megközelítés ugyanezt szolgálja a 2. játékos esetében is, így a két EP joystick portot használva dupla adaptert készíthet.

-Amint ebben a szálban láthatod, van egy ötlet, hogy négy játékos játékokat készítsen (2 tüzekkel mindegyik), de szükségük lesz egy speciális adapterre, amely ugyanazt a sémát követi, és ezeket a tartalék gombokat használja ezen a diagramon.


------Yes.

Other ideas:

-This approach serves the same for player 2, so you can do a double adapter using the two EP joystick ports.

-As you can see in this thread, there is an idea to make four player games(with 2 fires each), but they will need an special adapter that can follow the same schema, putting to use these spare buttons on this chart

15
Beviteli eszközök / Re: Külső joystick
« on: 2021.September.14. 07:17:59 »
Sajnálom Allf.... Módosítottam a csodálatos rajzodat, eltávolítottam az egér részt és hozzáadtam egy harmadik gombot:

------

Sorry Allf.... I have modified your wonderful drawing, removing the mouse side and adding a third button:


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 209