Welcome, Guest. Please login or register.


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - gflorez

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 207
1
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.July.30. 21:39:18 »
Much more expensive, but of course not by a huge amount overall. But it's much more complicated than where we started. In any case, I'm not sure it's advisable to do this with optocouplers.


Not so complicate, I made a working clone of the Boxsoft mouse adapter some years ago.


2
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.July.30. 17:05:17 »
Drágább, igen, de nem sokkal.

Az optocsatolók másik előnye, hogy egy igazi Atari 9 tűs portot építhetsz velük (közös földelés), amely képes használni még a turbó tüzet is, amit néhány joystick biztosít, és mindhárom gombot, mint az EnterMice...

Gondolkodni fogok rajta...

-

More expensive, yes, but not by a lot.

Another benefit of the opto-couplers is that you can build a real Atari 9 pin port with them(common ground), able to use even the turbo fire some joysticks provide, and all three buttons like the EnterMice..

I will think about it...

3
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.July.30. 16:17:32 »
Nem az EnterMice és egy 4 lejátszós adapter egyidejű csatlakoztatására gondoltam.... csak a K oszlop első 5 gombjának (az EnterMice által használtak) a 4 lejátszós adapteren való használatának mellékhatásaira.

Szerintem egyszerűbb az L és J oszlopot használni a 4 játékos joystick adapterhez. És akkor a K oszlop 4 tartalék gombját(az EnteMice alatt) használjuk a 4 kiegészítő tüzeléshez.

Ha a további tüzelés más oszlopon/közösönségesen van, akkor némi logikát kell használni, mert a stock joystickok csak 1 közöset használnak belsőleg.

-

I was not meaning connecting the EnterMice and a 4 player adapter at the same time.... only about the side effects of using the first 5 buttons of the K column(the ones used by EnterMice) on the 4 player adapter.

I think that is easier to use the L and J columns for the 4 player joystick adapter. And then use the 4 spare buttons on the K column(under the EnteMice) for the 4 additional fires.

Having the additional fire on other column/common will mean to use some logic, because the stock joysticks use only 1 common internally.


Edit: Talán optocsatolók is megfelelhetnének. Az opto-kapcsoló egy kibocsátó LED, amely egy vevő LED előtt van, mindez egy chipre tokozva.

-

Edit: Maybe opto-couplers could suit. An opto-coupler is an emitter LED that is in front of a receiver LED, all encapsulated on a chip.Így a joystick elszigetelhető az Enterprise csatlakozótól, és a szellemnyomások elkerülésére is szolgálnak, mivel a benne lévő LED-ek a szükséges diódákként használhatók.

-

This way, the joystick can be isolated from the Enterprise connector, and also they will serve to avoid the ghost presses, as the LEDs inside can be used as the needed diodes.

4
CPC-ről / Re: Raster Runner 4 player
« on: 2021.July.30. 05:38:38 »
Talán az EnterMice vezérlőtérkép segíthet megérteni, hogyan vannak szervezve a joystick portok (vagy lehet, hogy ez jobban összezavarja Önt....).

-

Maybe the EnterMice control map can help you understand how the joystick ports are organized (or maybe it will confuse you more....).
Egyáltalán nem szabad elvetni az EnterMice vezérlés szabványosítását, amikor többjátékos joystick adaptert készítünk, mert egyes játékok vagy programok továbbra is a K oszlopot fogják keresni az egér után, ami bosszantó hatásokat eredményez.

Egy teljes 6 játékos adapter csak 1 tűzgombot engedne meg, mert az eredeti terven 6 csoport 5 gombot kap . Az előnye az, hogy minden joysticknak csak egy közös lenne, így a szabványos 1 gombos típusú joystickot "közvetlenül" lehetne csatlakoztatni az Enterprise-hoz.

De most egy 4 játékos adaptert szeretnénk szabványosítani, amely nem csak egy tűzgombot tartalmaz, és van elég tartalék gomb ahhoz, hogy az EnterMice vezérlőtérképet úgy hagyjuk, ahogy van, még a tűz/egér gombok egy részét is megosztva.

Azt hiszem, az ideális megoldás egy 4 játékos adapter esetében az lenne, ha ezeket a tartalékként megjelölt gombokat használnánk, és az összes tűzgombot csak 2-re korlátoznánk.

Ezután, amikor két Enterprise commons és egy Joystick, amely az összes gombot belsőleg csak egy közöshöz köti, szükségessé teszi néhány dióda használatát az adapteren.

-

By no means should you discard the standardization of EnterMice control when making a multi-player joystick adapter, because some games or programs will still look for the K column after the mouse, which will cause annoying effects.

A full 6-player adapter would only allow 1 fire button, because the original design has 6 groups of 5 buttons . The advantage is that each joystick would only have one in common, so the standard 1-button type joystick could be "directly" connected to the Enterprise.

But now we want to standardize a 4 player adapter with more than just a fire button, and there are enough spare buttons to leave the EnterMice control map as it is, even sharing some of the fire/mouse buttons.

I think the ideal solution for a 4 player adapter would be to use these buttons marked as spare, and limit all fire buttons to only 2.

Then, when delving with two Enterprise commons and a Joystick that has all the buttons tied internally to only one common, makes necessary the use of some diodes on the adapter.


5
Illesztések / Re: BuszBővítő
« on: 2021.July.22. 20:19:13 »
Nagyszerű kezdeményezés!

Látom, hogy helyet adtál a Data busz pull-up-oknak, és az Edge vagy DIL csatlakozók lehetőségét.

Az átmenő lyukú alkatrészek is jobbak a kézügyesebbek számára... de a buszbővítőmön használt SMD-ek nem a nagyon ónos chipek, elég könnyen felszerelhetőek.

Van két 10MHz-es turbógépem, és a bővítőre szerelt LS chipek elégségesek.

-----

A great initiative!

I see you've made room for Data bus pull-ups, and the possibility of Edge or DIL connectors.

Through-hole parts are also better for the more handy... but the SMDs I use on my bus extender are not the very tinny chips, they are easy enough to mount.

I have two 10MHz turbo machines, and the LS chips mounted on the expander are sufficient.

6
Programming / Re: Early programming guide
« on: 2021.July.20. 10:56:56 »
Welcome!

It is a pleasure to hear old tales about the computer. Fragment by fragment of memories we could glimpse these times and complete the history.

7
Konvertálás / Re: SPEmu128
« on: 2021.July.12. 14:39:12 »
Jól tippelem az Ezeröcsi alapján, hogy ez egy orosz játék? :-)

----

A képen látható autó hasonlít egy LADA-ra, de meg kell jegyezni, hogy a SEAT spanyol autók is az olasz FIAT másolatai voltak.
8
Other topics / Re: Allsorts of interesting finds
« on: 2021.July.08. 01:25:50 »
If only more issues of the magazine had continued to be produced and the February 1989 issue was only the last one we know of...

9
Hardware / Re: SE-ONE music file player
« on: 2021.July.02. 17:03:05 »
One of the lovely functions of the SE-ONE is the FM receiver inside it. As some of you know, there is a SE-ONE on every SymbiFace3, but it lacks the FM chip.

Hans has added it on the next RSF3, so some tests and development have started.

Do you remember the SymbOS FMradio MSX app that worked straight on my EP+SE-ONE?

ok, ugly graphics, but Edoz has resumed the development adding 4 colours graphics, and now it looks like this:

27429-0

And this is the 16 colours graphics with the GFX-NINE cartridge output, on the CPC, but it is the same on EP.

27431-1

10
Off- topic: ergoGnomik: Great your recommendation of the DEEPL translator. It seems to do much better Hungarian translations than google, even on Spanish, the two directions.

11
Fine work. Thanks.

12
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.24. 22:28:03 »
Az EnterMice 1/50 másodpercenként tudja leolvasni a relatív X és Y mozgást 127 és -128 között. Ezzel sok mindent lehet csinálni.

Például pontos 1 fokos vagy annál kisebb kerékmozgást.

-----

EnterMice can read relative X and Y movement, from 127 to -128, every 1/50 seconds. You can do a lot of things with that.

For example, accurate 1 degree or less wheel movement.

13
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.23. 21:54:17 »
Igen, mi a helyzet egy analóg kürttel....?

----

Yeah, what about an analogical klaxon....?


Klaxon is the car horn. In Spanish bocina.

14
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.23. 21:17:01 »

Ok.... de először is, van valamilyen egéradaptered?

EnterMice és SymbiFace3, mindkettő lehetővé teszi az egérkerék használatát, de a kódjuk más.

Talán még analóg gázpedált is tudsz hozzáadni...

De várj... ez egy Spectrum játék, tehát meg tudod hackelni, hogy használjon egy Kempston Mouse, amit az SPemu egyes verziói kezelnek(átalakítja EnterMice--->managed by EP128emu).

---

Ok.... but first of all, do you own some type of mouse adapter?

EnterMice and SymbiFace3, both allow mouse wheel, but the code for them is different.

Maybe you also can add analogical throttle pedal...

But wait... it is an Spectrum game, so you can hack it to use a Kempston Mouse, that is managed on some versions of SPemu(converts it to EnterMice--->managed by EP128emu).
15
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.21. 08:26:13 »
Én a meglévő lehetőségekről beszéltem, hogy egy analóg vezérlőt implementáljunk az Enterprise-ra, és valójában csak egérrel rendelkezünk(kódot kell beépíteni a programokba és egy valódi interfészt).

PC-s oldalon(EP emulátor) az egérmutatót USB-s kerékvezérlővel lehet mozgatni, ha megfelelően definiálod.

Vannak más lehetőségek is, de azokat létre kell hozni. Például a SymbiFace2-nek van egy HID portja, és az egyik lehetséges felhasználási módja, hogy analóg USB vezérlőket csatlakoztassunk hozzá. Jelenleg csak egér áll rendelkezésre.

Hans(TMTLogic) tud írni egy új definíciót egy kerékvezérlőhöz, de ez most nem tartozik a preferenciái közé, és ez eltartana egy ideig.

Vagy valaki más készíthet egy analóg interfészt.... és ez még valószínűtlenebb.

---

I was talking about the existing possibilities to implement an analog controller on the Enterprise, and in fact you only have a mouse (you have to include code in the programs and a real interface).

On the PC side(EP emulator) you can move the mouse pointer with a USB wheel controller if you define it properly.

There are other possibilities, but they have to be created. For example SymbiFace2 has a HID port and one possible use is to connect analog USB controllers to it. Currently only mouse is available.

Hans(TMTLogic) can write a new definition for a wheel controller, but this is not one of his preferences at the moment and it would take some time.

Or someone else could make an analog interface.... and that is even more unlikely.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 207