Welcome, Guest. Please login or register.


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - gflorez

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 207
1
Illesztések / Re: BuszBővítő
« on: 2021.July.22. 20:19:13 »
Nagyszerű kezdeményezés!

Látom, hogy helyet adtál a Data busz pull-up-oknak, és az Edge vagy DIL csatlakozók lehetőségét.

Az átmenő lyukú alkatrészek is jobbak a kézügyesebbek számára... de a buszbővítőmön használt SMD-ek nem a nagyon ónos chipek, elég könnyen felszerelhetőek.

Van két 10MHz-es turbógépem, és a bővítőre szerelt LS chipek elégségesek.

-----

A great initiative!

I see you've made room for Data bus pull-ups, and the possibility of Edge or DIL connectors.

Through-hole parts are also better for the more handy... but the SMDs I use on my bus extender are not the very tinny chips, they are easy enough to mount.

I have two 10MHz turbo machines, and the LS chips mounted on the expander are sufficient.

2
Programming / Re: Early programming guide
« on: 2021.July.20. 10:56:56 »
Welcome!

It is a pleasure to hear old tales about the computer. Fragment by fragment of memories we could glimpse these times and complete the history.

3
Konvertálás / Re: SPEmu128
« on: 2021.July.12. 14:39:12 »
Jól tippelem az Ezeröcsi alapján, hogy ez egy orosz játék? :-)

----

A képen látható autó hasonlít egy LADA-ra, de meg kell jegyezni, hogy a SEAT spanyol autók is az olasz FIAT másolatai voltak.
4
Other topics / Re: Allsorts of interesting finds
« on: 2021.July.08. 01:25:50 »
If only more issues of the magazine had continued to be produced and the February 1989 issue was only the last one we know of...

5
Hardware / Re: SE-ONE music file player
« on: 2021.July.02. 17:03:05 »
One of the lovely functions of the SE-ONE is the FM receiver inside it. As some of you know, there is a SE-ONE on every SymbiFace3, but it lacks the FM chip.

Hans has added it on the next RSF3, so some tests and development have started.

Do you remember the SymbOS FMradio MSX app that worked straight on my EP+SE-ONE?

ok, ugly graphics, but Edoz has resumed the development adding 4 colours graphics, and now it looks like this:

27429-0

And this is the 16 colours graphics with the GFX-NINE cartridge output, on the CPC, but it is the same on EP.

27431-1

6
Off- topic: ergoGnomik: Great your recommendation of the DEEPL translator. It seems to do much better Hungarian translations than google, even on Spanish, the two directions.

7
Fine work. Thanks.

8
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.24. 22:28:03 »
Az EnterMice 1/50 másodpercenként tudja leolvasni a relatív X és Y mozgást 127 és -128 között. Ezzel sok mindent lehet csinálni.

Például pontos 1 fokos vagy annál kisebb kerékmozgást.

-----

EnterMice can read relative X and Y movement, from 127 to -128, every 1/50 seconds. You can do a lot of things with that.

For example, accurate 1 degree or less wheel movement.

9
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.23. 21:54:17 »
Igen, mi a helyzet egy analóg kürttel....?

----

Yeah, what about an analogical klaxon....?


Klaxon is the car horn. In Spanish bocina.

10
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.23. 21:17:01 »

Ok.... de először is, van valamilyen egéradaptered?

EnterMice és SymbiFace3, mindkettő lehetővé teszi az egérkerék használatát, de a kódjuk más.

Talán még analóg gázpedált is tudsz hozzáadni...

De várj... ez egy Spectrum játék, tehát meg tudod hackelni, hogy használjon egy Kempston Mouse, amit az SPemu egyes verziói kezelnek(átalakítja EnterMice--->managed by EP128emu).

---

Ok.... but first of all, do you own some type of mouse adapter?

EnterMice and SymbiFace3, both allow mouse wheel, but the code for them is different.

Maybe you also can add analogical throttle pedal...

But wait... it is an Spectrum game, so you can hack it to use a Kempston Mouse, that is managed on some versions of SPemu(converts it to EnterMice--->managed by EP128emu).
11
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.21. 08:26:13 »
Én a meglévő lehetőségekről beszéltem, hogy egy analóg vezérlőt implementáljunk az Enterprise-ra, és valójában csak egérrel rendelkezünk(kódot kell beépíteni a programokba és egy valódi interfészt).

PC-s oldalon(EP emulátor) az egérmutatót USB-s kerékvezérlővel lehet mozgatni, ha megfelelően definiálod.

Vannak más lehetőségek is, de azokat létre kell hozni. Például a SymbiFace2-nek van egy HID portja, és az egyik lehetséges felhasználási módja, hogy analóg USB vezérlőket csatlakoztassunk hozzá. Jelenleg csak egér áll rendelkezésre.

Hans(TMTLogic) tud írni egy új definíciót egy kerékvezérlőhöz, de ez most nem tartozik a preferenciái közé, és ez eltartana egy ideig.

Vagy valaki más készíthet egy analóg interfészt.... és ez még valószínűtlenebb.

---

I was talking about the existing possibilities to implement an analog controller on the Enterprise, and in fact you only have a mouse (you have to include code in the programs and a real interface).

On the PC side(EP emulator) you can move the mouse pointer with a USB wheel controller if you define it properly.

There are other possibilities, but they have to be created. For example SymbiFace2 has a HID port and one possible use is to connect analog USB controllers to it. Currently only mouse is available.

Hans(TMTLogic) can write a new definition for a wheel controller, but this is not one of his preferences at the moment and it would take some time.

Or someone else could make an analog interface.... and that is even more unlikely.

12
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.20. 11:54:27 »
Micsoda nagyszerű játék!  Még soha nem láttam.

Szerintem a kerék egérrel való irányításával is élvezetes lehet.

-----

What a great game!  I have never seen it.

I think it can be enjoyable with mouse control for the wheel.

13
Hardware / Re: ZX Spectrum Emulator Card
« on: 2021.June.20. 11:01:25 »
Great!  Good work!


These EDGE connectors....

14
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.20. 10:49:47 »
Ha már csináltál némi Z80-as kódolást(mint én...), akkor talán meg tudod hackelni a játékot, hogy az egér rutinját a joystick/billentyűzet rutinjába építsd be, ami minden játékban van. Találsz néhány példát a EnterMice Wiki végén.

---

If you have done some Z80 coding(just like me...) then maybe you can hack the game to include the mouse routine on the joystick/keyboard routine all games have. You can find some examples at the end of the EnterMice wiki.

15
Emulátorok / Re: USB kormány
« on: 2021.June.20. 10:37:25 »
Szerintem a helyes cím az lenne, hogy "modern vezérlés régi játékokon". Ez mindig azt jelenti, hogy a klasszikus játékkódon némi módosítást kell végrehajtani.

A legújabb játékokon/átalakításokon van néhány esetben egér integráció, egy analóg vezérlő típus, amit az EP emulátor a PC oldalára csatlakoztatott más USB vezérlőkkel tud kezelni, ahogy Zozo írja.

Azt a "Juggernaut" játékot nem ismerem az EP-n, de annyi mindent nem tudok...

-----

I think that he correct title would be "modern controls on old games". It always imply to make some modifications on the classic game code.

On recent games/conversions there are some cases of mouse integration, an analogical controller type that the EP emulator can manage with other USB controllers plugged on the PC side, as Zozo writes.


I don't know that "Juggernaut" game on the EP, but I don't know so many things...

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 207