Welcome, Guest. Please login or register.


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - gflorez

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 175
1
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.November.08. 15:37:36 »
Alig várom, hogy kiszabaduljon a zavartól .... Kérem, ne álljon meg, tanulni akarok.

--------

I am eager to get out of my confusion.... Please don't stop you, I want to learn.

2
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.November.08. 10:47:07 »
Mint már említettem, a két Z80 nem tudott egyszerre hozzáférni a memóriához, tehát dupla portos memóriára (az összes memóriára, még a video Ram-ra) is szükség lenne. Ez csak néhány memóriaproblémát javítana, mi történne, ha a két processzor egyszerre férne hozzá a Z80 porthoz? Gondoljon úgy, hogy a számítógépen végzett összes fontos feladat a portok olvasása / írása.

Ön egy slave processzort javasol, de ugyanazokkal a problémákkal járna, hacsak az extra Z80-nak saját buszai vannak (saját RAM és I / O eszközök), amelyek nem kapcsolódnak a fő processzorhoz. Lehet, hogy egy ablak valamelyik címre vagy portra kiterjed, akárcsak az SD patront (ismételten szükség lenne valamilyen protokollra a 2 Z80-as kötéséhez, szoftverre és / vagy hardverre).

Akkor miért nem csatlakozna inkább egy matematikai társprocesszorhoz? A klasszikus Enterprise időkben a nagy Mészáros Gyula elgondolkodott rajta

Itt található egy szál, amely megvitatja a kártyát.
--------

As I mentioned, the two Z80s couldn't access to memory at the same time, so dual port memory(all the memory, even the video Ram) would be necessary. This only would fix some memory problems but, what would happen if the two processors accessed at the same time to the Z80 ports? Think that all important tasks on a computer are made reading/writing the ports.   

You suggest a slave processor, but it would have the same problems, unless the extra Z80 would have its own buses(own RAM and I/O devices), not connected with the principal processor. Maybe a window on some address or ports range would do, just like the SD cartridge (Again, some protocol to tie the 2 Z80s would be needed, software and/or hardware).

But, what would be the purpose of such system? it seems, only for calculation, as a mere aid to the main Z80.

Then, why not interface a maths coprocessor instead? On classic Enterprise times, the great Gyula Mészáros thought about doing it.

There is a thread discussing about the card here.


3
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.November.07. 11:31:50 »
Nem vagyok szakértő, de ...

- Azt hiszem, hogy ugyanazon aljzaton lévő két Z80 úgy működne, mintha csak egy Z80 lenne.
-A memória elérési sebességét nem a Ram, hanem a processzor óra vezérli. Bizonyos esetekben a Z80 órára korlátozni kell a lassú memória olvasását.
- Az "SRAM" -et a modern Enterprise Ram bővítményekben használták, ez lehetővé tette a Z80-nak a teljes óráját 10MHz-ig.

A másik oldalon nagyon érdekesnek találtam a kettős Z80-k ötletét, de valószínűleg drasztikus változtatásokat igényelne a rendszerben.

Például: megosztanák-e ugyanazt a memóriát? Léteznek-e kettős portos memóriák, de a két Z80-nak különféle program- és halomzónái lennének, és nincs memóriavédelem a Z80-on. És továbbra is ugyanazok a Z80 portok lesznek, tehát szükséges lenne hozzáférésük ellenőrzésének módja.

Ez egy alapvető rendszeren. Egy olyan komplex esetében, mint például az Enterprise, minden processzorra rendszerszegmensekre lenne szükség (0. és 3. oldal), és külön Ram-paginációra.

Még ha ezt el is is lehetne érni, a processzorok közötti interakció ellenőrzéséhez nagyon sok szoftverre és hardverre lenne szükség.

Oké, abbahagyom.-----

I am not an expert, but...

-I think that two Z80 on the same socket would act like only one Z80.
-The memory access speed is not controlled by the Ram, but by the processor clock. On some cases time restriction has to be made to the Z80 clock to read slow memory.
-"SRAM" has been used on modern Enterprise Ram expansions, it has allowed the over-clock of the Z80 up to 10MHz.

On the other side, I found very interesting the idea of dual Z80s, but probably it would demand drastic changes on the system.

For example: would they share the same memory?, exist dual port memories, but the two Z80s would have different program and pile zones, and there is no memory protection on the Z80. They will share the same Z80 ports, so it would be necessary a way to control their access.

This on a basic system. On a complex one like the Enterprise, we would need System segments for each processor(page 0 and 3), and separate Ram pagination.

Even if this could be achieved, a way to control the interaction between the processors would need a lot of software and hardware.

Ok, I stop here.


4
Programozás / Re: Párhuzamosított programozás
« on: 2019.November.05. 16:15:13 »
Nagy! Jó magyarázat!

Az olyan régi processzorrendszereken, mint például az Enterprise, a "párhuzamos számítástechnika" sikerének egyetlen módja a több feladat párhuzamos kezelése, amelyeket egyszerre kell elvégezni egy közös cél érdekében. Nekik már megszakítások vannak.

--------------

Great! Good explanation!

On old processor systems like the Enterprise, the only way to success with "parallel computing" is managing in parallel several tasks which need to be done at the same time for a common purpose. For them we already have interrupts.

5
Programozás / Re: Párhuzamosított programozás
« on: 2019.November.03. 20:52:47 »
Meg akarom tanulni. Be kell vallanom, nem tudok egy szót a tényről. Nagyon speciális eljárásnak tűnik, bizonyos feladatokhoz jó, mások számára pedig rossz.

--------

I want to learn. I have to confess, I don't know a word about the fact. It seems a very specialised procedure, good for some tasks, but bad for others.

6
Programozás / Re: Párhuzamosított programozás
« on: 2019.November.03. 19:11:30 »
Tökéletesen megértettem, a SymbOS-ot pusztán példaként mutatom be, hogy miként érhető el a párhuzamos feldolgozás egyetlen processzorról: az idő szeletelése. A megvalósítás után szükség van a szeletek irányításának módjára ugyanazon cél elérése érdekében.

----------------------

I have understood it perfectly, I put SymbOS as a mere example of how to reach parallel processing from a single processor: slicing time. Once  achieved, what is needed is a way to control the slices to accomplish the same objective.

7
Programozás / Re: Párhuzamosított programozás
« on: 2019.November.03. 15:26:23 »
Nem hiszem, hogy a legjobb az, ha több eredmény közül választunk ki, ez a processzor erőfeszítéseinek vesztesége lenne.

Van egy jó példa a párhuzamos feldolgozásra, a SymbOS. A Jörn (Prodatron) réseket használ. A feldolgozási idő fel van osztva és megoszlik a folyamatok között, hogy operációs rendszere többfeladatos legyen.

-------------

I don't think the better is to select from the better of several results, this would be a loss of processor effort.

There is a good example of parallel processing, SymbOS. Jörn(Prodatron) uses slots in it. Processing time is sliced and shared between processes to make his Operative System multitask.

8
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.October.26. 20:29:15 »
Ha van elegendő memória, mondjuk egy 512KB vagy 1024Kb-os bővítés, ugyanazzal az eljárással bármilyen Rom emulálható. De egy 128KB EP készlettel 48KB veszít. Jobb, ha a Clock.Rom-t a patronba helyezi.

Például, ha telepítette a Zozo EXOS-módosított Rom-ját(>2.1v), akkor nincs szüksége Basic.Rom-ra a patronon. Helyezze oda a Clock.Rom-t.

Kérdezd meg Zozo.

9
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.October.26. 10:29:17 »
A fájlok a szövegben vannak

https://m.blog.hu/sz/szergitata/file/rtcteszt.zip

Helyezze a két fájlt az F: partícióra.

Most tegye az SD-t a patron. Az SD felismeréséhez teljes mértékben vissza kell állítania a számítógépet. Ha az A: meghajtó az aktuális egység, akkor az SD-t nem észlelték az újraindításkor.

Most írja be: ": LOAD EPD17Z12.EXT"+ENTER

Várja meg, amíg a számítógép visszaáll. Ezután lépjen ki az EPDOS-ból a BASIC-ba.

Most beírhatja ": LROM CLOCK.ROM" + ENTER.


10
Hardver / Re: HW készítés
« on: 2019.October.25. 22:33:42 »
Az oldalon vannak bizonyos információs hibák:

Mint már tudod, a SymbOS-nak hangja van, a SymAmp képes tracker zenét lejátszani, és MP3 fájlokat is lejátszani, ha SymbiFace3 vagy SE-ONE patron van felszerelve. Ezenkívül van egy kis SymbOS alkalmazás, a Speech nevű, amely felhasználható arra, hogy az Enterprise beszéljen, vagy csaknem...

Ezenkívül a SymbOS legújabb verziója javított néhány hibával, például a joystick vezérléssel és a megfelelő konfigurációs mentéssel.


11
Hardware / Re: SymbiFace3 is near your Enterprise...
« on: 2019.October.25. 11:02:42 »
No!, sorry for my bad explanation....

Is the  74XX245 chip on the Data bus what Hans has introduced on the Symbiface3 PCB design, necessary to fix a memory issue on the Enterprise.

24071-0

12
Hardware / Re: SymbiFace3 is near your Enterprise...
« on: 2019.October.24. 09:55:56 »
On a month or two if all goes well, Hans will have a SF3 specially modified for the EP.

The original device works on I/O, but not totally correct on RAM. A 74HCT245 on the Data Bus fixes all the issues. He has redesigned the PCB to put it inside. Surely this will benefit other computers, at least CPC and PCW.  Every MSX has a 74XX245 inside, triggered by a /BUSDIR signal that comes from the cartridge expansion.

The tradition on the Enterprise is that every expansion has its own 74XX245 to not add own noise on the Data bus.

13
Hardware / Re: SymbiFace3 is near your Enterprise...
« on: 2019.October.21. 20:32:58 »
Those phrases are called "refranes"("sayings"), and come from ancient times.

Here "el diente" means "la dentadura", the whole teeth, or better the tooth condition, like a general term. Like saying "the sea" naming all the Earth salt water instead of the particular Mediterranean Sea. Other better example: the Man named as the generic of the human race.

Old "sayings" jump country borders and languages, as you can see. Being "common sense" or "good manners", all "refranes"(sayings) have their "moraleja"(lesson). In this one we are advertised to not annoy the host with bad commentaries about the gift. Also to be graceful with our benefactor. Google returned me as a translation other different British "saying" that can complement the lesson:  "Beggars can't be choosers"...
 
In Spanish there is another "saying" used to accuse somebody of not being thankful to his benefactor: "Muerde la mano que le alimenta". Here that person is being compared with a dog: "He bites the hand that feeds him".

14
Hardware / Re: SymbiFace3 is near your Enterprise...
« on: 2019.October.21. 15:02:07 »
Here in Spain we say: "A caballo regalado no le mires el diente" ≈ "Don't examine in depth the tooth of a gift horse".The coder(Prodatron?) probably forgot the dot in the middle of the four digits, because the function assumes 2 integers and 2 decimals.

15
Hardware / Re: SymbiFace3 is near your Enterprise...
« on: 2019.October.21. 11:21:45 »
And, just for the same reasons, we have won a new SymbOS app... SF3MON.EXE, coded for the CPC 16bit Z80 ports but working on the Enterprise(and probably on MSX).

At this moment only worth for Hans, Zozo and I...

24056-0

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 175