ENTERPRISE KLUB
2023. december 9.,  14-19 óráig
1074 Budapest, Károly krt. 3/A.
Részletek
Welcome, Guest. Please login or register.


Author Topic: Allsorts of interesting finds (Read 89057 times)

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #75 on: 2019.May.18. 12:32:55 »
Great stuff! - mc was a great magazine - we also had a german library in my home town - remembering roaming around reading these. Speaking of libraries - gone through "populær electronik" 1984-86, I missed some bits - will scan - quality not great since library copies are battered over the years. Will try and get hold of the complete years for Alt om Data also - might contain a bit of stuff also.

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #76 on: 2019.May.22. 21:39:02 »
SlashNet and Zozosoft should I continue to remove the irrelevant stuff and do them as PDFs - or JPGs - raw or with stuff removed?

Offline XYBeR

 • User
 • *
 • Posts: 63
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #77 on: 2019.May.22. 21:58:59 »
SlashNet and Zozosoft should I continue to remove the irrelevant stuff and do them as PDFs - or JPGs - raw or with stuff removed?

Please, do not remove the irrelevant stuff. Thanks

Offline SlashNet

 • EP addict
 • *
 • Posts: 1128
 • Country: ua
 • Enterprise 128K | Cubietruck
  • My old site about Enterprise
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #78 on: 2019.May.22. 22:29:45 »
SteveNew, full page scans is better.

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #79 on: 2019.May.22. 22:36:40 »
If the material had been better and not full bounded volumes - I would have scanned the whole issue.

I will put the "relevant" stuff in PDFs - and then just also leave the "raw" scans as JPGs in folders - then everyone is happy :D

Offline XYBeR

 • User
 • *
 • Posts: 63
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #80 on: 2019.May.22. 22:37:52 »
If the material had been better and not full bounded volumes - I would have scanned the whole issue.

I will put the "relevant" stuff in PDFs - and then just also leave the "raw" scans as JPGs in folders - then everyone is happy :D

thx :)

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #81 on: 2019.May.22. 23:31:10 »
Raw scans in "New batch" folder here - ready in 10-15 minutes.

Most of it we already have - but that should be everything from these magazines years 1984-1986.

See if I can get hold of "Alt om Data" volumes next.

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #82 on: 2019.May.22. 23:45:56 »
Done.

Offline Zozosoft

 • Global Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 14601
 • Country: hu
  • http://enterprise.iko.hu/
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #83 on: 2019.May.23. 07:17:19 »
Thank you!

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #84 on: 2019.May.23. 20:55:34 »
And the crippled PDFs are uploaded as well under the link in a couple of previous posts :D

Offline SlashNet

 • EP addict
 • *
 • Posts: 1128
 • Country: ua
 • Enterprise 128K | Cubietruck
  • My old site about Enterprise
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #85 on: 2019.May.26. 17:00:07 »
Zin80 #01 [Poland] (page 4)

Quote from: original
AXIOM to gra, która jest tworzona przez Polaków już od ponad roku. Pomysł gry został zaczerpnięty z mobilnej gry My Little Town. Autorzy nie poprzestają na skopiowaniu idei, lecz ją rozbudowują o nowe elementy. Oryginalna wersja gry jest przeznaczona dla jednego gracza, lecz ta wersja zawierać będzie tryb dwuosobowy. Do wyboru będzie możliwy tryb rywalizacji oraz kooperacji.
Gra pisana jest w języku C, a jej kod jest tak zaprojektowany, aby był łatwo przenaszalny na wiele platform, nie tylko z Z80. Prototyp oraz pierwsza wersja powstają dla ZX Spectrum. Oprócz standardowej konfiguracji ZX, przewidziane jest wsparcie dla extra sprzętu takiego jak ULA+, Turbo Sound lub też Kempston Mouse. Dalekosiężne plany to wydanie gry dla Sam Coupe, CPC oraz Enterprise, a nawet Amigi 500. W tej chwili gra jest we wczesnej wersji alfa, ale już możemy zobaczyć jak całość będzie się prezentować. Czas pokaże czy uda się ją zrealizować. Nad tytułem pracują trzy osoby: Catman, Darklight i Tygrys.
Termin wydania gry nie jest jeszcze znany, podobnie jak forma dystrybucji – rozważane jest wydanie wersji bezpłatnej jak i pudełkowej.

Quote from: by Google Translate
AXIOM is a game that has been created by Poles for over a year. The idea of ​​the game was taken from the My Little Town mobile game. The authors do not stop at copying the idea, but expand it with new elements. The original version of the game is for one player, but this version will contain a double mode. There will be a possible competition and cooperation mode to choose from. The game is written in C language, and its code is designed to be easily portable to many platforms, not only from Z80. The prototype and the first version are made for the ZX Spectrum. In addition to the standard ZX configuration, there is support for extra equipment such as ULA +, Turbo Sound or Kempston Mouse. Long-term plans are the release of the game for Sam Coupe, CPC and Enterprise, and even the Amiga 500. At the moment the game is in the early version of alpha, but we can already see how the whole will be presented. Time will tell if it will be achieved. Three people work on the title: Catman, Darklight and Tiger. The date of the release of the game is not yet known, as is the form of distribution - it is considered to issue a free version as well as a box version.

Offline SteveNew

 • Beginner
 • *
 • Posts: 26
 • Country: dk
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #86 on: 2019.May.30. 16:11:21 »
Raw scans of "Enterprise-related" things from the magazin "Alt om Data" years 1984-1986 uploaded here

Seems I covered the Danish material from the years 1984-1986 now - but you never know :)

Offline SlashNet

 • EP addict
 • *
 • Posts: 1128
 • Country: ua
 • Enterprise 128K | Cubietruck
  • My old site about Enterprise
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #87 on: 2019.May.31. 08:10:28 »
Good stuff! Thank you very match!

Offline Zozosoft

 • Global Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 14601
 • Country: hu
  • http://enterprise.iko.hu/
Re: Allsorts of interesting finds
« Reply #88 on: 2019.May.31. 21:50:22 »
Thanks again!

Offline Zozosoft

 • Global Moderator
 • EP addict
 • *
 • Posts: 14601
 • Country: hu
  • http://enterprise.iko.hu/