ENTERPRISE KLUB
2023. december 9.,  14-19 óráig
1074 Budapest, Károly krt. 3/A.
Részletek
Welcome, Guest. Please login or register.


Author Topic: Furellax se presenta(presentation, bemutatkozik) (Read 6373 times)

Offline Furellax

  • Newbie
  • Posts: 2
  • Country: es
Furellax se presenta(presentation, bemutatkozik)
« on: 2023.September.29. 06:20:00 »
Hola a todos,

Acabo de pillarme un EP64. Se lo compré al vendedor de eBay en Egipto, el tal Tifasa. Salvo la caja que está algo estropeada, el ordenador está nuevo de todo, ni lo estrenaron. Los cables aún estaban enrollados de fábrica. Nunca me pasó de estrenar un 8bit de hace 40 años!
Siempre tuve curiosidad de cacharrear con uno de esos, desde que lo vi en revistas por aquella época. Ahora que ya lo tengo, habrá que darle de comer!
Supongo que lo primero será ponerle una ROM actualizada. Tengo grabador, asi que no hay problema. ¿Consejos?
Luego ampliar la RAM, 64k se hacen algo corto para los desarrollos nuevos. Se puede pedir una ampliación a algún miembro del foro? No tengo problema en soldar.
Y por último algún sistema de almacenamiento SD o floppy. ¿Que me recomendais? ¿Aquí también se consigue?

Hasta pronto!

---------

Hello everybody,

I just bought an EP64. I bought it from the eBay seller in Egypt, a guy called Tifasa. Except for the box which is a bit damaged, the computer is brand new, not used at all. The cables were still coiled from the factory. I've never even tried to use an 8bit from 40 years ago!
I was always curious to tinker with one of those, ever since I saw them in magazines back then. Now that I have it, I'll have to feed it!
I guess the first thing to do will be to put an updated ROM on it. I have a recorder, so no problem. Any advice?
Then expand the RAM, 64k is a bit short for new developments. Can I ask a member of the forum for an upgrade? I have no problem soldering.
And finally some SD or floppy storage system, what do you recommend, is it also available here?

See you soon!

---------------

Üdvözlök mindenkit,

Most vettem egy EP64-et. Egy egyiptomi eBay eladótól vettem, egy Tifasa nevű sráctól. A dobozt leszámítva, ami kicsit sérült, a számítógép vadonatúj, nem is új. A kábelek még gyárilag fel voltak tekerve. Soha nem is próbáltam még használni egy 40 évvel ezelőtti 8bit-et!
Mindig is kíváncsi voltam egy ilyennel bütykölni, mióta akkoriban láttam őket a magazinokban. Most, hogy megvan, meg kell etetnem vele!
Azt hiszem, az első dolgom az lesz, hogy egy frissített ROM-ot rakok rá. Van egy felvevőm, úgyhogy nem probléma. Valami tanács?
Aztán bővíteni a RAM-ot, 64k egy kicsit kevés az új fejlesztésekhez. Kérhetek a fórum valamelyik tagjától frissítést? A forrasztással nincs gondom.
És végül valami SD vagy floppy adattároló rendszer, mit ajánlanátok, itt is kapható?

Viszlát hamarosan!
« Last Edit: 2023.October.01. 13:35:53 by gflorez »

Offline gflorez

  • Moderator
  • EP addict
  • *
  • Posts: 3559
  • Country: es
    • Támogató Támogató
Re: Furellax se presenta(presentation, bemutatkozik)
« Reply #1 on: 2023.October.01. 13:32:42 »
Perdona, he andado un poco liado.

Si, aquí conocemos el vendedor. Es fiable y prueba los equipos antes de venderlos, pero a veces hace cosas feas, como quitar los cartuchos a las cajas que están completas y venderlos aparte.

Si siempre tuviste la ilusión de tener un Enterprise, es una máquina que no te va a defraudar(bueno, salvo su teclado...).

Si puedes grabar una Rom, instálate en tu ordenador el emulador, que contiene la mayoría de las Roms. Allí encontrarás exos24es.rom, de 64KB. La grabas directamente.

El zócalo interno del Enterprise es para Roms de 32KB, por lo que hay que dejar levantada la pata 1 de la Eprom y tomar la señal A15 desde el conector de expansión. Es sencillo, ya te daré una mejor explicación cuando te decidas a hacerlo.

La ampliación suele ser interna, justo donde va soldada la de los 64KB adicionales que llevan los EP128. Últimamente hay varios proyectos sencillos que puedes hacer tú mismo. Ya te iré enlazando esa información.

En cuanto a la controladora de floppy y el lector de Sd, la primera está bastante en desuso, aunque hay todavía húngaros que las venden. Hay un proyecto español(la controladora que yo tengo), que es libre y lo más sencilla posible, diseñada hace unos años por Wilco.

Sin embargo el cartucho SD es lo que solemos usar actualmente porque es rápido, fiable y actual. Manda un mensaje privado a SzörG si estás interesado en uno. Hay páginas y páginas en Húngaro y en Inglés sobre el lector, que seguro que querrás leer. Usa el buscador de la página.

Gustavo

---------------------------------

Sorry, I've been a bit busy.

Yes, we know the seller here. He is reliable and tests the equipment before selling it, but sometimes he does ugly things, like removing the cartridges from the boxes that are complete and selling them separately.

If you always had the illusion of owning an Enterprise, it is a machine that will not let you down(well, except for its keyboard...).

If you can burn a Rom, install on your computer the emulator, which contains most of the Roms. There you will find exos24es.rom, 64KB. You save it directly.

The internal socket of the Enterprise is for 32KB Roms, so you have to leave leg 1 of the Eprom up and take the A15 signal from the expansion connector. It's simple, I'll give you a better explanation when you decide to do it.

The expansion is usually internal, just where the additional 64KB of the EP128 is soldered. Lately there are several simple projects that you can do yourself. I will link you to that information.

As for the floppy controller and the SD card reader, the first one is quite obsolete, although there are still Hungarians who sell them. There is a Spanish project (the controller I have), which is free and as simple as possible, designed a few years ago by Wilco.

However the SD cartridge is what we tend to use nowadays because it is fast, reliable and current. Send a private message to SzörG if you are interested in one. There are pages and pages in Hungarian and English about the reader, which I'm sure you'll want to read. Use the search engine on the page.

-----------------------------

Elnézést, kicsit elfoglalt voltam.

Igen, ismerjük az eladót. Megbízható és teszteli a berendezéseket, mielőtt eladná, de néha csúnya dolgokat csinál, például kiveszi a patronokat a komplett dobozokból és külön árulja őket.

Ha mindig is az volt az illúziód, hogy egy Enterprise tulajdonosa leszel, akkor ez a gép nem fog cserben hagyni (na jó, kivéve a billentyűzetet...).

Ha tudsz Romot égetni, telepítsd a gépedre a emulátort, amely a legtöbb Romot tartalmazza. Ott találod az exos24es.rom-ot, 64KB. Ezt közvetlenül ki tudod égetni.

Az Enterprise belső foglalata 32KB-os romokhoz való, tehát az Eprom 1-es lábát fent kell hagynod, és az A15-ös jelet a bővítő csatlakozóból kell venned. Egyszerű, majd jobban elmagyarázom, ha úgy döntesz, hogy megcsinálod.

A bővítés általában belső, csak oda, ahová az EP128 további 64KB-ját forrasztják. Mostanában több egyszerű projekt van, amit magad is meg tudsz csinálni. Majd linkelem az információkat.

Ami a floppyvezérlőt és az SD kártyaolvasót illeti, az előbbi már eléggé elavult, bár vannak még magyarok, akik árulják. Van egy spanyol projekt (az a vezérlő, ami nekem van), ami ingyenes és a lehető legegyszerűbb, néhány éve tervezte Wilco.

Manapság azonban inkább az SD-kocsit használjuk, mert az gyors, megbízható és aktuális. Küldj privát üzenetet SzörG-nek, ha érdekel egy ilyen. Az olvasóról magyarul és angolul is vannak oldalak és oldalak, amiket biztos vagyok benne, hogy el akarsz majd olvasni. Használd az oldalon található keresőt.
« Last Edit: 2023.October.01. 13:50:13 by gflorez »