Welcome, Guest. Please login or register.


Author Topic: Külső joystick (Read 42101 times)

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.63 Chrome 93.0.4577.63
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #165 on: 2021.September.13. 16:11:46 »
A gflorez által tett észrevétel alapján a HCT típus módosítva lett LS típusra.

-------------------------------------------------------------------------------------

Based on the comment made by gflorez, the HCT type has been changed to the LS type.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #166 on: 2021.September.14. 07:17:59 »
Sajnálom Allf.... Módosítottam a csodálatos rajzodat, eltávolítottam az egér részt és hozzáadtam egy harmadik gombot:

------

Sorry Allf.... I have modified your wonderful drawing, removing the mouse side and adding a third button:

« Last Edit: 2021.September.14. 22:51:04 by gflorez »

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.82 Chrome 93.0.4577.82
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #167 on: 2021.September.14. 07:37:16 »
Köszönöm az ötletet. A külső kapcsolós csatlakozó nélkül  egyszerűbb lehet a megvalósítás.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for the idea. Without an external switch connector, implementation can be simpler.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #168 on: 2021.September.14. 09:21:34 »
Igen.

Egyéb ötletek:

-Ez a megközelítés ugyanezt szolgálja a 2. játékos esetében is, így a két EP joystick portot használva dupla adaptert készíthet.

-Amint ebben a szálban láthatod, van egy ötlet, hogy négy játékos játékokat készítsen (2 tüzekkel mindegyik), de szükségük lesz egy speciális adapterre, amely ugyanazt a sémát követi, és ezeket a tartalék gombokat használja ezen a diagramon.


------Yes.

Other ideas:

-This approach serves the same for player 2, so you can do a double adapter using the two EP joystick ports.

-As you can see in this thread, there is an idea to make four player games(with 2 fires each), but they will need an special adapter that can follow the same schema, putting to use these spare buttons on this chart

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.63 Chrome 93.0.4577.63
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #169 on: 2021.September.14. 16:25:07 »
Egy kis kiegészítés.
Az eredeti sch funkció választási lehetőségével. JP1:JP2:JP3 1-2 állásban.
Funkcióbővítés gflorez ötletek felhasználásával. JP1:JP2:JP3 2-3 állásban.

-----------------------------------------------------------------------------------

A little addition.
With the option to select the original sch function. JP1: JP2: JP3 in position 1-2.
Function extension using gflorez idea. JP1: JP2: JP3 in position 2-3.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #170 on: 2021.September.14. 16:37:04 »
Ne feledje, hogy az egér opciónak szüksége van egy vezetékre a soros porthoz, egy másik EDGE csatlakozóval + Jack. És a Jack alapot módosítani kell. Továbbá, szükség van egy C64 Neos egérre.

-----

Remember, the mouse option needs a lead to the Serial port, with another EDGE connector + jack. And the Jack base needs to be modified. Also, it needs a C64 Neos mouse.

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.63 Chrome 93.0.4577.63
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #171 on: 2021.September.14. 17:19:02 »
Sajnos a NEOS egér nagyon ritka. Mindenesetre a nyák tervezésekor ennek az egér típusnak használhatóságának lehetőségét is lehetővé teszem.

-------------------------


Unfortunately, the NEOS mouse is very rare. In any case, when designing the PCB, I also allow the possibility of using this type of mouse.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #172 on: 2021.September.14. 22:48:36 »
Ne feledje, hogy a Boxsoft egéradaptert kivonták a forgalomból az EnterMice javára. A K common a J common helyett használatos, és a főbb klasszikus programok, amelyek valamilyen egeret használtak, átkerültek az EnterMice-ra.

Természetesen a Neos+Boxsoft továbbra is használható(az egér meghajtóval), de a joystic portok szabványán végrehajtott változtatások azért történtek, hogy elkerüljék a problémákat egyes játékokban, amelyek normális mozdulatnyomásokat várnak el, és furcsa kombinációkat kapnak, mint például több nem átlós nyomást(Fel+Lábról, Bal+Jobbra, és három vagy négy irányba egyszerre).

A Neos egér még mindig nagyon könnyen megtalálható az Ebay-en. Másik szempont az az ár, amit kérnek... Az alacsony felbontása az aktuális egerekhez képest szintén nagy hátrány, de használható.

Tehát azt javaslom, hogy ha érdekel egy frissített és olcsó csak-egér adapter, amely egy Neos egeret használ, és még mindig kompatibilis az EnterMice-zal, akkor át kell mozgatni a kapcsolási rajzot a J közösről a K közösre, mint itt:

-----

Remember, the Boxsoft mouse adapter was deprecated in favour of the EnterMice. The K common is now used instead of  the J common, and the main classic programs that used some type of mouse have been migrated to EnterMice.

Of course, the Neos+Boxsoft can still be used(with the mouse driver), but the changes made on the joystic ports standard where done to avoid problems on some games that expect normal movement presses and receive strange combinations, like several not diagonal presses(Up+Down, Left+Right, and three or four directions at the same time).

The Neos mouse is still very easy to find on Ebay. Other aspect is the price they want... Its low resolution compared to actual mice is also a big drawback, but it is usable.

So, I propose, if you are interested on an updated and cheap only-mouse adapter using a Neos mouse and still be compatible with EnterMice, you must  move on the schematic from J common to K common, like here:

27743-0

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.63 Chrome 93.0.4577.63
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #173 on: 2021.September.15. 05:41:34 »
Köszönöm a segítséget és a véleményt. Átdolgozom a kapcsolást az EnterMice használatához. Amint elkészül közzéteszem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for the help and feedback. I'm reworking the connection to use EnterMice. I'll post as soon as it's done.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #174 on: 2021.September.16. 12:12:24 »
A little explanation is needed about the Jack-base stereo used on the BoxSoft Mouse interface:

One of the switches on the Jack-base, SW2, is modified to be normally open, this way the connector is transformed on a commutator. Only the GND ring is used, to transmit the RTS pulses to the Neos mouse, and the Jack, plugged or unplugged interacts with the two switches.
Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #175 on: 2021.September.16. 12:41:25 »
I think that this original system can be removed, if the K common is used only for mouse and J common only for Joystick with an additional switch for modes.

----

The original C64 Neos mouse uses the main Fire lead(internally connected) to also transmit the reading pulses, so, pressing Fire(left button on the Neos) while using the mouse produces a loss of communication that stops the  pointer on the screen.... This is why, on the Boxsoft approach, the Right button is the main one, contrary to the usual mice.

This can be avoided with a new cable for the mouse, with all the pins populated, and using pin5(not connected) to send the select signal, isolated from Fire.

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.82 Chrome 93.0.4577.82
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #176 on: 2021.September.16. 13:54:05 »
Nagyon hasznosak a képek. 
Vannak régi típusú egereim. Remélem lesz olyan is amit használni tudok majd a géphez.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The pictures are very useful.
I have old types of mice. I hope there will also be one I can use for the machine.

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #177 on: 2021.September.16. 17:37:55 »
Bocsánat, megint elfelejtettem lefordítani az üzeneteimet...

A szükséges egér az MSX protokollt használja, így a szokásos soros PC-s egerek nem fognak itt működni.....

--------

Sorry, I again forgot to translate my messages...

The mouse required uses the MSX protocol, so the common serial PC mice will not work here....

Offline Allf

 • User
 • *
 • Posts: 62
 • Country: hu
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 93.0.4577.82 Chrome 93.0.4577.82
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #178 on: 2021.September.16. 20:55:51 »
Számomra nem gond, értek angolul. 
Ha jól emlékszem valahol van Amiga és Atari ST egerem.

-----------------------------------------------------------------

No problem for me, I understand English.
If I remember correctly, I have an Amiga and an Atari ST mouse somewhere ...

Offline gflorez

 • EP addict
 • *
 • Posts: 3261
 • Country: es
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 92.0 Firefox 92.0
  • View Profile
Re: Külső joystick
« Reply #179 on: 2021.September.16. 23:13:14 »
Az Atari ST és az Amiga lényegében ugyanazt az egeret használja, de az 1. és a 4. tűt felcserélték a DB9-en. Ezek sem fognak működni, sajnálom, nyers analóg adatokat adnak vissza.

Csak néhány eredeti C64 korai egér (Commodore 1350) működik, ha módosítják, és a harmadik féltől származó Neos. Mindkettő az MSX egerekből származik, de Atari pin-outtal és invertált select jellel.

Ahogy angolul is olvashatod, ajánlom figyelmedbe ezt a nagyon hosszú topicot, ahol megtudhatod, hogyan ismerkedtem meg a Boxsoft+Neos interfésszel.

-----

Atari ST and Amiga essentially use the same mouse, but with pins 1 and 4 swapped on the DB9. They also will not work, sorry, they return raw analogic data.

Only some original C64 early mice(Commodore 1350) will work if modified, and the third party Neos. Both derive from the MSX mice, but with Atari pin-out and inverted select signal.

As you can read English I recommend you this very looong thread, where you will discover how I learned about the Boxsoft+Neos interface.